Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2019 Vol.56 No.03
Online Before Printed
All Issues
[ZHANG Luyan, YANG Yingying, SHI Kangni, ZHU Chengyan, TIAN Wei]
2019 Vol.56 No.03 [31101] [Abstract] (210) [PDF:16221KB](234)
[WEI Runan, WANG Fuping, ZHANG Mei, CHEN Zhongmin]
2019 Vol.56 No.03 [31102] [Abstract] (127) [PDF:2291KB](176)
[LI Bangyu ]
2019 Vol.56 No.03 [31103] [Abstract] (122) [PDF:1162KB](324)
[SUN Zhenhua, GUO Ya, JIANG Zhiqing, CHEN Shaojuan, MA Jianwei]
2019 Vol.56 No.03 [31104] [Abstract] (92) [PDF:337KB](217)
[XU Pinghua, MAO Hailin, ZHANG Yujie, GU Bingfei, ZHANG Yanqing]
2019 Vol.56 No.03 [31105] [Abstract] (93) [PDF:4041KB](112)
[CHENG Ningbo, WU Zhiming]
2019 Vol.56 No.03 [31107] [Abstract] (80) [PDF:51KB](63)
[SHI Kangnia, L? Zhininga, ZHANG Luyana, SUN Yiboa, TIAN Weia,b, ZHU Chengyana,b]
2019 Vol.56 No.03 [31201] [Abstract] (94) [PDF:9078KB](154)
[XIE Yong, WU Qiuying, JIANG Runan, QI Yujie ]
2019 Vol.56 No.03 [31203] [Abstract] (106) [PDF:1859KB](81)
[LIU Anding, LI Bin1a, LI Qiang, YANG Zhenyu]
2019 Vol.56 No.03 [31302] [Abstract] (98) [PDF:1360KB](76)
[LIU Jiaojiao, LIANG Huie2]
2019 Vol.56 No.03 [31303] [Abstract] (105) [PDF:78KB](83)
[LIAO JiangBo, LI Qiang, YANG Xiaoming]
2019 Vol.56 No.03 [31304] [Abstract] (111) [PDF:373KB](185)